شنبه 23 ژانویه 2010 13:13
سخنرانی استاد روح؛ نسخه قرآنی، تنها راه بازگشت + دانلود

یکی از مشغولیت های این روزهای جامعه ، مسئله ی بازگشت نخبگان خطا کرده می باشد. استاد روح بر اساس آیه 59 از سوره مبارکه ی نساء، به بیان کیفیت بازگشت این نخبگان خطا کرده و لغزیده و یا به عبارتی فتنه کنندگان در نظام اسلامی اشاره نموده است.


 یکی از مشغولیت های این روزهای جامعه ، مسئله ی بازگشت -به عقیده برخی- نخبگان خطا کرده و -به عقیده برخی- سران فتنه که دارای سوابق انقلابی بوده اند، می باشد.

برخی از نخبگان با بیان طرح هایی همچون آشتی ملی و برخی دیگر با بیان لزوم دستگیری و مجازات این افراد، سخنرانی ها و مناظرات برگزار می نمایند. هرچند در این میان تأکید رهبر معظم انقلاب بر مجرم بودن این افراد به نوبه ی خود باقی است.

قرآن کریم که نسخه نجات بخش بشر و کلام حق از جانب خداوند متعال می باشد، راه بازگشت این گروه از افراد را مشخص نموده است.

سخنرانی استاد روح (از اساتید انقلابی شهر مقدس مشهد)، در مسجد صاحب الزمان (عج) مشهد، در این زمینه شنیدنی است.

از دقیقه 25 این جلسه تا دقیقه 51 -به مدت 26 دقیقه- استاد روح بر اساس آیه 59 از سوره مبارکه ی نساء، به بیان کیفیت بازگشت این نخبگان خطا کرده و لغزیده و یا به عبارتی فتنه کنندگان در نظام اسلامی اشاره نموده است.

نکته دیگر اینکه در همین فایل صوتی از دقیقه 18 تا دقیقه 25 ، نکاتی پیرامون گفتگوی صورت گرفته بین آقایان جلیلی و مطهری در برنامه ی «رو به فردا» بیان گردیده است.

لینک دانلود سخنرانی : +

کاروان طریق القدس

آرشیو