جمعه 05 مارس 2010 20:43
گزارش گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع «انقلاب اسلامی؛ در مسیر یا خارج از مسیر؟»

نکته ی مهم که از طرف یکی از گفتگوکنندگان بیان شد، این بود که تا کنون سابقه نداشت در دانشگاه امیرکبیر به صورت دوستانه و منطقی افراد با نظرات کاملاً متفاوت حرف هم را بشنوند و به سوالات یکدیگر جواب دهند.


اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی امیرکبیر –

پس از برگزاری برنامه گفتگوی دانشجویی در مسجد که منجر به بیان نظرات مختلف در فضای منطقی و دوستانه شد، این بار آمفی تئاتر دانشکده عمران میزبان دانشجویان اهل بحث و گفتگو بود.

موضوع برنامه یک سوال اصلی داشت و چند سوال فرعی، سوال اصلی این بود : «انقلاب اسلامی؛ در مسیر یا خارج از مسیر؟».

و سوالهای دیگر این ها : آيا مصلحت انديشي ها انقلاب را از آرمان هايش دور كرد؟ چه كساني مي خواهند انقلاب را از مسيرش منحرف كنند؟ مردم از انقلاب چه مي خواهند؟ نسبت هريك از دولت هاي پس از انقلاب با مسير انقلاب؟ آيا انحراف انقلابيون موجب انحراف انقلاب مي شود؟

برنامه ساعت سيزده و پانزده دقیقه آغاز شد. طبق روال، قبل از شروع برنامه عده ای به صورت پيامكي و عده اي هم به صورت حضوري در صحن دانشگاه براي صحبت در جلسه ثبت نام كرده بودند.

مجری، در ابتدای برنامه از حاضران خواست که به ایجاد فضای بحث منطقی در دانشگاه کمک کنند و هر گونه پیشنهاد در مورد سلسله مناظرات دانشجویی را به برگزار کنندگان انتقال دهند. همچنین در صورت تمایل به مناظره در موضوعی خاص، نام و موضوع مورد نظر خود را به مسئولین برنامه ارائه دهند تا در طراحی برنامه های بعد مورد توجه قرار گیرد.

با صحبت گفتگو کنندگان اولیه، معلوم شد که جلسه داغ تر از آن که تصور می شد پیگیری خواهد شد. تا جایی که چند تن از گفتگوکنندگان سایرین را به مناظره دعوت می کردند. البته فضای بحث همچنان آرام و به دور از هیاهو بود.

در هنگام صحبت هر یک از گفتگوکنندگان، پرده نمایش مشخص می کرد چندمين نفر در حال صحبت است و تایمری برای هر نفر، زمان سپری شده ی وی را به حاضرین در جلسه نشان می داد.

حدود یک ساعت از جلسه گذشته بود که با درخواست مجدد دو تن از گفتگوکنندگان و برخی از حضار، قرار شد بخشی از جلسه به مناظره اختصاص يابد. مناظره ابتدا با حضور دو تن از گفتگو کنندگان شروع شد. به دلیل اینکه یکی از گفتگو کنندگان ابراز داشت که به لیبرال بودن خود افتخار می کند، بیشتر بحث حول همین موضوع ادامه يافت.

پس از شروع مناظره ، مجری از حضار دیگر هم خواست در صورت تمایل به جمع مناظره کنندگان اضافه شوند. با آمدن نفر سوم، مناظره بین سه نفر شکل گرفت. موضوعاتی مانند لیبرالیزم، حکومت اسلامی و ولایت فقیه مطرح شد. چون اين موضوعات دقيقاً به موضوع اصلي جلسه مربوط نبود، مجري افراد حاضر را به صحبت در چارچوب موضوع دعوت می نمود.

با گذشت نیم ساعت از مناظره ، تعدادی از حضار در خواست كردند که صحبت کنند. با وجود نزدیک شدن به پایان زمان برنامه (با توجه به این که از قبل قرار بود به دلیل برگزاری برنامه ی دیگری، گفتگو حدود ساعت 15:45 تمام شود) قرار شد فقط به دو نفر ديگر، زمان صحبت اختصاص داده شود. اما نه گفتگو کنندگان و نه حضار علاقه اي به خاتمه ی بحث نداشتند و با تأخیر افتادن نيم ساعتی برنامه بعد، گفتگو نيم ساعت دیگر هم ادامه پیدا کرد. در این نیم ساعت هم، بحث های مختلفی در چار چوب موضوع اصلی و همچنین بحث هایی پیرامون موضوع ولایت فقیه مطرح شد.

نکته ی مهم که از طرف یکی از گفتگوکنندگان بیان شد، این بود که تا کنون سابقه نداشت در دانشگاه امیرکبیر به صورت دوستانه و منطقی افراد با نظرات کاملاً متفاوت حرف هم را بشنوند و به سوالات یکدیگر جواب دهند.

کاروان طریق القدس

آرشیو