پنج‌شنبه 22 آوریل 2010 02:05
حلقه های مطالعاتی دانشگاه امیرکبیر

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون انديشه جوان، دفتر آموزش کانون با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، به تشکیل حلقه های مطالعاتی در سه موضوع انسان شناسی، دین شناسی و مبانی نظری حکومت دینی اقدام نموده است.


به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون انديشه جوان، دفتر آموزش کانون با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، به تشکیل حلقه های مطالعاتی در سه موضوع انسان شناسی، دین شناسی و مبانی نظری حکومت دینی اقدام نموده است.

گفتني است ثبت نام این حلقه ها از طريق نمایشگاه کتابی که با همياري دفتر تبلیغ و توزیع آثار کانون و به عنوان مقدمه راه اندازی حلقات مزبور در محل دانشگاه امیرکبیر برگزار شده بود ، انجام شده است.

شايان ذكر است اين نمايشگاه تا روز سه‌شنبه 31 فروردين ‌ماه داير بوده است.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو