جمعه 26 نوامبر 2010 08:31
برگزاری نشست کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه امیرکبیر

در نشست كرسي هاي آزادانديشي كه عصر روز سه شنبه نهم آذر به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد سعيد شريعتي عضو مستعفي حزب منحل شده مشاركت و عبدالرضا داوري معاون سابق خبرگزاري ايرنا ديدگاه هاي خود را دربا ره محوريت آزاد فكري و موانع آزادانديشي در دانشگاه ها ابراز داشتند.


 

 در نشست كرسي هاي آزادانديشي كه عصر روز سه شنبه نهم آذر به همت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد سعيد شريعتي عضو مستعفي حزب منحل شده مشاركت و عبدالرضا داوري معاون سابق خبرگزاري ايرنا ديدگاه هاي خود را دربا ره محوريت آزاد فكري و موانع آزادانديشي در دانشگاه ها ابراز داشتند.

سعيد شريعتي با بيان اينكه آذرماه ماه شهداي جنبش حق طلب دانشجويي است، اظهار داشت: 16آذر و نام شهداي دانشجويي است كه با تشخيص درست راه حق طلبي و دفاع از حقوق ملت را پي گرفتند و اين روحيه را در نسل هاي بعد تسري دادند.
عضو مستعفي حزب منحل شده مشاركت ضمن تبريك 16 آذر و گراميداشت شهداي دانشجويي قبل و بعد از انقلاب و همچنين شهداي دفاع مقدس تصريح كرد: در سالهاي اخير مقام معظم رهبري از حوزه يك عالم دين شناس مباحثي مطرح كردند كه مي توان به آن عنوان جهاد علمي را داد.

وي با بيان اينكه رويكردهاي مقام معظم رهبري طي سخنراني هايشان در بين دانشجويان زنجيره وار به هم متصل اند و جامعه علمي ما را تحت تاثير قرار داده است ادامه داد: مباحث مطرح شده از جانب مقام معظم رهبري يك دغدغه از سوي ايشان بوده كه بايد به طور علمي و دقيق به آنها پرداخته شود.
وي با بيان اينكه رويكرد مقام معظم رهبري در قالب عباراتي چون نوسازي علمي، نهضت نرم افزاري، بومي سازي علوم انساني، مهندسي فرهنگي و كرسي هاي آزادانديشي مطرح شده گفت: بومي سازي علوم انساني از جمله مسائلي است كه بايد به آن پرداخته شود و اين پرسش مطرح است كه آيا علوم انساني محصول تفكر حزب است و آيا بايد به علوم انساني بومي خود بپردازيم.

شريعتي در ادامه به مبحث كرسي هاي آزادانديشي اشاره كرد و اظهار داشت: كرسي هاي آزاد انديشي يك راهبرد علمي است كه به درستي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد و اين اميد را به وجود آورد كه در مجامع علمي ما فرصت هايي خلق شود و قيود و موانعي كه براي آزادانه انديشيدن وجود دارد برداشته شود و صاحبان انديشه فرصت پيدا كنند به موضوع بپردازند.
وي با بيان اينكه پويايي كرسي هاي آزاد انديشي از جمله دغدغه هاي مقام معظم رهبري است كه ايشان خواهان طرح آن در محيطهاي علمي هستند به حقيقت طلبي بعنوان ويژگي ذاتي انسانها اشاره و نارسيسم و خودشيفتگي ، تعصب و جمود، پيروي از خزانه و باورهاي غلط و ژورناليستي شدن مباحث را از جمله موانع حقيقت طلبي انسان عنوان كرد.
اين عضو مستعفي حزب منحله مشاركت تاكيد كرد: بايد با جهاد علمي به رفع موانع حققت طلبي اقدام كرده تا به اصل برسيم. 

در ادامه عبدالرضا داوري نيز با بيان اينكه امروز دوره انفجار اطلاعات است و توليد اطلاعات به منزله توليد قدرت به شمار مي رود به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص جنبش نرم افزاري اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري بر مسئله توليد علم و جنبش نرم افزاري تاكيد دارند به طوري كه به فرموده ايشان اگر نهضت نرم افزاري و توليد علم در كشور پا نگيرد و رشد و توسعه نيابد قتلگاه انقلاب رقم مي خورد.
معاون سابق خبرگزاري ايرنا با بيان اينكه تا زماني كه علمي كه در دانشگاه توليد مي شود پاسخگوي نياز جامعه نباشد نه علمي توليد مي شود و نه ارتباطي بين دانشگاه و جامعه شكل مي گيرد تصريح كرد:‌طي 76 سالي كه دانشگاه در ايران پا گرفته اين مركز محلي براي پاسخگويي به نياز جامعه نبوده است.

وي با اشاره به دوران پهلوي اظهار داشت: در گذشته هدف دانشگاه تربيت نخبگان بود كه به مقابله با نخبگان ديني و اعتقادي برخيزند.داوري در خاتمه تاكيد كرد:‌اگر مباحث آزادانديشي در دانشگاه در يك نسبت منطقي با نيازهاي جامعه قرار گيرد بي نتيجه خواهد ماند.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو