سه‌شنبه 13 دسامبر 2011 12:37
گزارش تصویری میزگرد سردبیران نشریات دانشجویی

گفتگوی دوستانه دانشجویی با حضور نشریات فعال دانسجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با موضوع “دانشجوی سیاسی، دانشگاه سیاسی“ در روز دوشنبه 21 آذر 1390 در مجموعه تالارهای مرکزی دانشگاه برگزار شد . در این کرسی از نشریات آزاد راه، اشارت، انعکاس، آیینه، بحر، پویش، تلنگر، چکامه، ریان، سخن انجمن، سلام، غیاث، فانوس، ماقال دعوت به […]

گفتگوی دوستانه دانشجویی با حضور نشریات فعال دانسجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با موضوع “دانشجوی سیاسی، دانشگاه سیاسی در روز دوشنبه 21 آذر 1390 در مجموعه تالارهای مرکزی دانشگاه برگزار شد . در این کرسی از نشریات آزاد راه، اشارت، انعکاس، آیینه، بحر، پویش، تلنگر، چکامه، ریان، سخن انجمن، سلام، غیاث، فانوس، ماقال دعوت به عمل آمد و تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه در این کرسی حضور بهم رساندند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاروان طریق القدس

آرشیو