آذر ۱۳۹۰ - بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • فوری: تجمع و سینه زنی بزرگ عزادارن حسینی روبروی سفارت انگلستان

    سه شنبه 8 آذر مطابق با سوم محرم و همزمان با سالگرد ترور دکتر مجید شهریاری( استاد دانشگاه و دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) روبروی سفارت انگلستان، دانشجویان و عزاداران حسینی تجمع کرده و عمق کینه و نفرت انقلابی خویش را از انگلستان و آمریکا و دیگر ریزه خواران سفره استکبار جهانی نشان خواهند داد.

کاروان طریق القدس

آرشیو