دوشنبه 22 آوریل 2013 21:52
انعکاس شماره 51

خط نامرئی سازش
اهداف آمریکا از مذاکره با ایران
ویژگی هایی که دولت آینده باید و نباید داشته باشد

 

انعکاس شماره 51:

در این شماره میخوانید:

  • خط نامرئی سازش
  • اهداف آمریکا از مذاکره با ایران
  • ویژگی هایی که دولت آینده باید و نباید داشته باشد

 دریافت نشریه انعکاس51

1

1

2

2

 

کاروان طریق القدس

آرشیو