چهارشنبه 26 فوریه 2014 15:10
اقتصاد مقاومتی از نزدیک

جزوه مطالعاتی اقتصاد مقاومتی از نزدیک گفتاری از سردار نقدی در مورد اقتصاد مقاومتی و نقش بسیجیان در تبیین آن   دریافت

جزوه مطالعاتی اقتصاد مقاومتی از نزدیک گفتاری از سردار نقدی در مورد اقتصاد مقاومتی و نقش بسیجیان در تبیین آن

 

دریافت

eq12

کاروان طریق القدس

آرشیو