دوشنبه 30 ژوئن 2014 15:58
چگونه می توان با وجود این تنش آفرینی ها به تداوم حرکت پرشتاب چرخ علم و فناوری در مادر دانشگاه های صنعتی کشور امید بست؟

باسمه تعالی بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیرامون حواشی مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه صبح شنبه 7 تیر ماه ، طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، قرار بر برگزاری مراسم تودیع رییس سابق و معارفه سرپرست جدید اولین دانشگاه صنعتی کشور بود . اما این مراسم نیز همچون سایر برنامه های […]

باسمه تعالی

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیرامون حواشی مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه

صبح شنبه 7 تیر ماه ، طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، قرار بر برگزاری مراسم تودیع رییس سابق و معارفه سرپرست جدید اولین دانشگاه صنعتی کشور بود . اما این مراسم نیز همچون سایر برنامه های چند وقت اخیر دانشگاه از حواشی که عده ای شناخته شده مسبب آن هستند بی نصیب نماند . در این برنامه که توسط مدیریت جدید دانشگاه و با دعوت عمومی روابط عمومی ، در ساختمان فارابی برگزار گردید ، با توجه به فضای کم سالن برگزاری مراسم ،مسئولین برنامه اقدام به بستن درب های ساختمان نمودند . اما چند تن از دانشجویانی شناخته شده که از ساعت قبل که گویی خود را برای کارزاری آماده کرده بودند از سوی یکی دیگر از درب های دانشگاه حرکت کرده و پس از درگیری با انتظامات دانشگاه اقدام به بالا رفتن از درب فلزی و شکستن درب شیشه ای ساختمان فارابی نمودند که موجب مجروحیت یکی از اساتید دانشکده صنایع و آزرده خاطر شدن سایر اساتید گردید . این گروه افراطی کار را به این جا ختم نکردند و در حضور اساتید ، مسئولین ، کارمندان و سایر دانشجویان دانشگاه که برای مراسمی پر شان دانشگاه امیرکبیر خود را آماده ساخته بودند ، به مسئولین سابق دانشگاه نیز اهانت نمودند و با ایجاد اخلال در برنامه ، مراسم تودیع و معارفه را تنها به مراسم معارفه ای ناقص و دون شان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تبدیل کردند .

حال باید این سوال را پرسید که با وجود این رفتارهای هنجارشکنانه از سوی عده ای که سابقه شکستن درب های دانشگاه و بر هم زدن برنامه های قانونی دانشگاه در کارنامه اعمالشان به کرات خودنمایی می کند ، چگونه می توان دانشگاهی پرنشاط در محیطی عقلانی و منطقی و به دور از هیاهو و جنجال آفرینی را متصور بود ؟ چگونه می توان با وجود این تنش آفرینی ها به تداوم حرکت پرشتاب چرخ علم و فناوری در مادر دانشگاه های صنعتی کشور امید بست ؟

در انتها ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، جناب آقای دکتر معتمدی ، در امر مسئولیت مهمی که به عهده دارند ، امیدواریم مدیریت جدید دانشگاه با برخورد با چنین رفتارهایی که مرزهای اخلاق و قانون را درنوردیده است و از هرگونه توجیه عقلانی نیز به دور است ، فضای دانشگاه را به سمت فضای سالم سیاسی و به دور از التهاب و هیاهو ، جهت فعالیت های پرنشاط دانشجویی هدایت نماید.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کاروان طریق القدس

آرشیو