ویژه‌نامۀ آزاد فکری انعکاس
  • گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع خط امام

    این برنامه، یکی از اشکال طراحی شده ی سلسله جلسات مناظرات دانشجویی می باشد، که عقلانی کردن فضای دانشگاه را دنبال می کند.

  • آئین نامه برنامه گفتگوی دانشجویی

    حاضران در برنامه‌ی گفتگوی دانشجویی را به 3 دسته‌ی گفتگوکنندگان، حاضرین در جلسه، و مجریان برنامه می‌توان تقسیم‌بندی نمود. در ادامه وظایف و قوانین مربوط به هر گروه ذکر شده است.

کاروان طریق القدس

آرشیو