به روایت روزنامه‌ها
  • حمایت آشکار رژیم صهیونیستی از آشوبگران
    رئيس رژيم صهيونيستي با حمايت آشكار از آشوبگران حوادث اخير در تهران، ابراز اميدواري كرد كه دولت احمدي نژاد محو شود.
    وزير امور راهبردي رژيم صهيونيستي: ميرحسين موسوي روح جديدي به آزادي بخشيده كه اين به انقلابي در ايران منجر خواهد شد.
  • پروژه شکار موسوی

    عنواني كه رسانه هاي غربي براي آقاي ميرحسين موسوي برگزيده اند، «رهبر اپوزيسيون» (opposition leader) است؛ عنواني كه بي ترديد در اذهان عمومي دنيا بازيگراني را تداعي مي كند كه از چارچوب هاي حقوقي و اساسي نظام موجود، خود را بيرون كشيده و كل سيستم را نشانه رفته اند.
کاروان طریق القدس

آرشیو