شهید رضا سلمانی کردآبادی
  • مراسم باشکوه استقبال از خانواده شهید رضا سلمانی کردآبادی

    شهید گمنام تازه شناسایی شده دانشگاه امیرکبیر با توجه به نتیجه‌ی آزمایش DNA، هویت یکی از پنج شهید گمنام دفاع مقدس که پیکرشان در این دانشگاه آرمیده است، مشخص شد. مراسم باشکوه استقبال از خانواده شهید رضا سلمانی کردآبادی ( شهید گمنام تازه شناسایی شده دانشگاه امیرکبیر) زمان : دوشنبه بعد از نماز ظهر و […]

کاروان طریق القدس

آرشیو