چهارشنبه 12 اکتبر 2016 12:34
مهلت ثبت نام تا چه زمانی است؟

ج : ثبت نام اربعین ۹۵ از روز پنج‌شنبه ۶ مهر لغایت چهارشنبه ۱۲ مهر می باشد. با توجه به محدودیت ظرفیت کاروان، دوستانی که زودتر ثبت نام می کنند نیز، در اولویت هستند. ضمنا ثبت نام در سایت به منزله قطعی بودن همراهی با کاروان طریق القدس نمی‌باشد.

ج : ثبت نام اربعین ۹۵ از روز پنج‌شنبه ۶ مهر لغایت چهارشنبه ۱۲ مهر می باشد. با توجه به محدودیت ظرفیت کاروان، دوستانی که زودتر ثبت نام می کنند نیز، در اولویت هستند. ضمنا ثبت نام در سایت به منزله قطعی بودن همراهی با کاروان طریق القدس نمی‌باشد.